Rizikové pojištění a podnikatelé

Připravíme Vám kalkulaci pojištění, odešlete nám poptávku zde >>

 • občana z činnosti
 • životní pojištění Vám na míru
 • při výkonu povolání
 • vlastníka zvířete
 • myslivosti
 • vlastníka nemovitosti
 • provozovatele plavidla
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění odpovědnosti dopravce
 • Finanční pojištění dopravce

Pojištění podnikatelů

Živelní pojištění

Živelní pojištění budov, hal a jiných staveb, movitých věcí nebo zásob poskytuje ochranu před poškozením vlivem některého z následujících pojistných nebezpečí:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jím přepravovaného nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin
 • zemětřesením
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součásti poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc
 • tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova
 • poškození nebo zničení pojištěných věcí vodou z vodovodních zařízení, vodou či kondenzovanou párou z topných systémů

Lze sjednat pojištění jednotlivých pojistných nebezpečí jak samostatně, tak pojištění všech najednou jako tzv. sdružené živelní pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu kryje škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného blíže určeným v pojistné smlouvě. Jde o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou těmto jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku nebo úrazem, nemocí či smrtí. Pojištění lze sjednat i na škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu nemovitostí, nákladů zdravotních pojišťoven. Lze připojistit odpovědnost za věci převzaté nebo věci užívané, odpovědnost ze stavebně montážní činnosti, finanční škody a odpovědnost za výrobek.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění sjednáváme pro právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného dopravce za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události při silniční přepravě. Pojištěna je také odpovědnost za škodu na přepravovaných zásilkách, přepravovaných za podmínek a v rozsahu Úmluvy o přepravě v mezinárodní silniční dopravě (CMR).

 

 

Aktuality

Akce,slevy a novinky.
 • Nově !!

Zpracujeme Vám zdarma návrh Životního pojištění u dominujících pojišťovem na trhu.
 

Nabízíme Vám až 60% slevy při
plném bonuse na povinné ručení, a až 
60% na havarijní pojištění!

 

Pozorně čtěte !!!  >>

Doporučujeme Vám!