Pojištění domácností a nemovitostí

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění rodinných a bytových domů
 • Pojištění chat a chalup
 • Veterinární pojištění zvířat

SLEVA až 50 %
pro nově uzavřené smlouvy.

Vybavení bytu a předměty v něm, ať již cennosti nebo věci nám vzácné jiným způsobem, představují jeden z nejvýznamnějších výrazů naší individuality. Bohužel je ohrožuje řada nebezpečí. Naštěstí se můžeme proti většině z nich vhodně pojistit.

Co obsahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti kryje většinu rizik, která mohou zasáhnout tento majetek. V základním rozsahu Vám nabízíme pojištění domácnosti proti škodám, které vzniknou:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí a krupobitím, sesuvem půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • úmyslným poškozením nebo zničením - vandalizmem

Tato pojistná nebezpečí zpravidla pojišťujeme na pojistnou hodnotu, která odpovídá nové ceně pojištěných věcí.

Dále se můžete připojistit k běžnému pojištění domácnosti na nebezpečí způsobená:

 • povodní nebo záplavou

Podle Vaší potřeby a uvážení můžeme stejnou smlouvou sjednat pojištění:

 • věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (v omezeném rozsahu)
 • skel a sanity (včetně sklokeramických a indukčních varných desek)
 • elektromotorů, které jsou součástí domácích spotřebičů
 • garáže a souboru zařízení garáže
 • odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě v běžném občanském životě, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti s možností připojištění škod způsobených Vaším psem
 • odpovědnosti z držby nemovitosti

Asistenční služba k pojištění domácnosti

K pojištění domácností a rodinných domů klientovi automaticky poskytujeme asistenční služby.

Asistenci poskytujeme v případě:

 • technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
 • zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
 • právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení)
 • podrobné podmínky jsou popsané ve VOP každé pojišťovny a můžou se lišit

Pro kalkulaci pojištění na míru nás prozvoňte v době po-pá od 9,00-15,00 hod na tel.
608 819 873, zavoláme Vám obratem nazpět. Váš hovor Vás nic nestojí.
Nebo pište pro kalkulaci na e.mail pojisteniolomouc@seznam.cz